<b id="pzzv9"></b>

<mark id="pzzv9"><em id="pzzv9"></em></mark>

<font id="pzzv9"><span id="pzzv9"></span></font>

      您當前所在位置:小學 >

      新課標人教版六年級語文下冊第四單元測試題

      編輯:donghk

      2019-05-07 15:17:37

      本篇文章為同學們整理了新課標人教版六年級語文下冊第四單元測試題,本套試題共分三個部分,包括:看拼音寫詞語、日積月累、課文理解,下面就一起來練習吧。

      一、讀讀寫寫

       Guai qiao  wei qun  ying bi      lie feng   chu chuang     ji e

       (              ) (           )(           )(          )(                 )(      )

       sheng qiu  rou zhou hun an  bi feng   song jian    yilv

      (               ) (             ) (          )  (            ) (               ) (      )

       pie zui  qi fu    chou ye   xia zi  dong jiang

       (         ) (        ) (             ) (        ) (                )

      二、日積月累

      1、_________________________(埃及)邁哈福茲《平民史詩》

      2、_________________________(冰島)拉克司內斯《冰島之鐘》

      3、_________________________(英國)戈爾丁《蠅王》

      4、_________________________(蘇聯)肖洛霍夫《靜靜的頓河》

      5、_________________________(哥倫比亞)馬爾克斯《百年孤獨》

      6、_________________________(印度)泰戈爾《飛鳥集》

      7、_________________________(危地馬拉)阿斯圖里亞斯《玉米人》

      8、_________________________(美國)海明威《老人與海》

      三、課文理解

      1、《賣火柴的小女孩》是_________作家_________的一篇著名童話課文,講述了___________________________________

      的故事。

      2、她曾經多么幸福,跟著奶奶一起走向新年的幸福中去。

      前一個“幸福”是指:______________________________________________

      后一個“幸福“是指:______________________________________________

      3、《凡卡》的作者________國作家________,課文通過________________________________________

      這件事,反映了____________________________悲慘命運,揭露了當時____________________。

      4、“我”的生活沒有指望了,連狗都不如!

      “指望”是指:_______________________________________________

      由句中可以體會到:_______________________________________________

      5、課文一凡卡的夢結尾,有著深刻的含義:

      _______________________________________________

      _______________________________________________

      標簽:

      ● 相關推薦更多>>
      ◇ 熱點關注
      ○ 各省小學熱訊
      电影天堂_电影下载_高清首发